Calamiteitenplan Amstelsport

  • Activiteiten worden begeleid door docenten Lichamelijke Opvoeding.
  • Tijdens de activiteiten dienen instructies voor veiligheid opgevolgd te worden.
  • Bij gebruik van alcohol of drugs wordt de toegang tot de activiteiten ontzegt.
  • Op de locatie is een EHBO koffer aanwezig.
  • Zwemvesten zijn aanwezig voor wateractiviteiten.
  • In geval van overstroming wordt verzameld op de dijk.
  • Bij gebruik houtvuur in de Verborgen Tuin is een brandblusser en blusdeken aanwezig.
  • Bij lokaal weeralarm code oranje wordt het evenement geannuleerd en alternatieve datum aangeboden.